Ремонт цилиндрови глави

Проверка за херметизация;                                                

Стенд за изпитване и проверка херметичността

на водната риза на глави тип Berco;                         Смяна легла на клапани, набиване на водачи, шлайфане клапани

                                                  

Шлайф на цилиндрови глави