Разстъргване и хонинговане

Фирмата извършва:

Хонинговане на цилиндрови блокове              Разтъргване на цилиндрови блокове