Горивна система

Фирмата извършва диагностика, ремонт и регулиране на всички видове ГНП до 12 цилиндъра за дизелови автомобили и автобуси

             

 Регулиране на дюзи