Ремонт на постояннотокови двигатели

Обособен участък за бобиниране на ротори на постоянно токови двигатели с мощност ди 500kW;

 

 

Стендове за изпитване под товарна постоянно токови, асинхронни електродвигатели и синхронни генератори

 

машина за навиване на полюсни бобини с вътрешен диаметър до 1800 мм