Ремонт на постояннотокови двигатели

Производство на колектори с диаметър от 70 до 500 мм

alt alt alt

Стенд за динамично формоване

alt

Механична обработка на колектори

alt