Производство на контактни пръстени с диаметър от 50-500 мм.
Производство на контактни пръстени с диаметър от 50-500 мм.