Ремонт на асинхронни и синхронни двигатели и генератори
Баланс на ротори

Фирмата притежава машини за динамично балансиране на ротори:

тегло до 300кг. и дължина 900мм

тегло до 3000кг. и дължина 3000мм

 

Баланс на ротори    Машина за баланс на ротори